• جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸
در پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر دکتر غلامرضا حسن پور عضوهیأت عالی نظارت برسازمانهای صنفی کشور حضور داشت.
جمعی از دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان از دانشگاه‌های مختلف کشور در بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه اجرای لایحه بودجه ۹۹ در سال آینده کشور را با بحران های متعدد روبرو می‌کند، اعلام کردند: نه تنها دولت، بلکه تمامی نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه که به این لایحه فاجعه بار رای داده اند، باید مسئول رای خود و پاسخگوی مردم باشند.