• دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹
تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

با توجه به ورود نقدینگی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به بازار سرمایه از سال ۹۸ تاکنون و رشد حداقل ۷ برابری ارزش بورس و فرابورس هم باید تعداد شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه افزایش یابد و هم اینکه میزان سهام شناور قابل معامله شرکت‌های حاضر در بازار افزایش پیدا کند