• شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹
تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

ملکی؛ رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی گفت: قیمت گوشت گوسفندی نسبت به ماه های گذشته اندکی ارزانتر شده است ولی همچنان خریداری ندارد.