• شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹
تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیر گروه دارویی شرکت تولیدکننده دارو از توزیع ناعادلانه ارز دارو به برخی شرکت‌های خاص انتقاد کرد.