• شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹
تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

درخشانی، رئیس اتحادیه سوپر مارکت داران گفت: قیمت کره در بسته بندی ۵۰ و ۱۰۰ گرمی بین ۹۰ تا ۹۵درصد گران شده است بنابراین صف و تقاضا برای خرید این کالا وجود ندارد.