• شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

یوسفی نماینده مردم در مجلس یازدهم افزایش قیمت مرغ در بازار را ثمره بی برنامگی و عدم نظارت وزارت جهاد کشاورزی دانست.