• جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸
تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رسول بخشی دستجردی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان درنشست «نقش پول در اقتصاد؛ عامل رونق تولید یا ایجاد تورم» گفت: مدل خلق پول متعارف که در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر در جریان است، مبتنی بر خلق بدهی است. به بیان دیگر خلق پول بانک یعنی خلق بدهی در اقتصاد.
بخشنامه شفافیت نقل و انتقال وجوه بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال توسط رئیس کل بانک مرکزی منتشر شد.