• دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹
تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

با توجه به ورود نقدینگی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به بازار سرمایه از سال ۹۸ تاکنون و رشد حداقل ۷ برابری ارزش بورس و فرابورس هم باید تعداد شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه افزایش یابد و هم اینکه میزان سهام شناور قابل معامله شرکت‌های حاضر در بازار افزایش پیدا کند
توصیه یک فعال بورس؛
حسین خزلی فعال بازار سرمایه به مردم پیشنهاد کرده، روش غیر مستقیم را برای مدیریت سهام عدالت خود پس از آزادسازی انتخاب کنند و منافع این کار را تشریح کرد