• چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مرتضی حق پرست، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی تهران:
مرتضی حق پرست، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی تهران با اشاره به مسائل تولیدکنندگان در کشورمان گفت: شیوع کرونا، نوسانات نرخ ارز و گرانی مواد اولیه مسائلی است که باعث شده تولیدکنندگان ناامید شوند و این مساله خطرناک است.