• شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

عباس گلشن رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه تهران
رایشگاه های مردانه تحت نظارت مداوم اتحادیه بوده و هر روز در نوبت های مختلف نسبت به گندزدایی و ضدعفونی کردن محیط کارشان اقدام لازم را انجام می دهند.
شهربانو عابدی رئیس اتحادیه صنف آرایشگران زنانه تهران
رئیس اتحادیه صنف آرایشگران زنانه تهران در گفتگو با خبرنگار جهان اصناف اظهار داشت: آرایشگران زنانه با نهایت دقت و توجه به اصول بهداشتی همواره خود را در مقابل مشتریان خود مسئول می دانند و در شرایط فعلی مسلما این حس مسئولیت افزایش می یابد.