• چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
رییس سازمان بسیج اصناف کشور؛

اصناف وبازار دراجرای طرح مواسات وکمک مومنانه 180هزار بسته معیشتی توزیع کردند

بعدازشیوع ویروس کرونا تاکنون به همت اصناف وبازاریان سراسر کشوروبامحوریت رده های بسیج اصناف 180 هزاربسته معیشتی به ارزش تقریبی 500میلیاردریال بین نیازمندان توزیع گردید.

به گزارش پایگاه خبری جهان اصناف به نقل از بسیج اصناف کشور ؛رییس سازمان بسیج  اصناف ،بازایان و فعالان اقتصادی کشور گفت: بعدازشیوع ویروس کرونا تاکنون به همت اصناف وبازاریان سراسر کشوروبامحوریت رده های بسیج اصناف 180 هزاربسته معیشتی به ارزش تقریبی 500میلیاردریال بین نیازمندان توزیع گردید.

دکتر حسن پور درحاشیه مراسم توزیع 500بسته معیشتی بین نیازمندان استان یزد اظهار داشت: مراکز نیکوکاری اصناف و بازار درراستای کمک به صنوف فعال شده اند و تعداد این مراکز در رده های بسیج اصناف طی ماه های گذشته افزایش یافته است.

اخبار مرتبط
نظرات شما