• شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی:

در ۴ سال گذشته اقتصاد ایران ۲۰ درصد کوچکتر شده است

وحید شقاقی شهری بیان کرد: در ۴ سال گذشته اقتصاد ایران ۲۰ درصد کوچک‌تر شده است و براساس برآوردها رشد اقتصادی ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ با احتساب درآمدهای نفتی بین منفی ۵ تا منفی ۷ درصد و بدون نفت بین منفی ۲ تا ۳ درصد خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری جهان اصناف ، وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: در ۴ سال گذشته اقتصاد ایران ۲۰ درصد کوچک‌تر شده است و براساس برآوردها رشد اقتصادی ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ با  احتساب درآمدهای نفتی بین منفی ۵ تا منفی ۷ درصد و بدون نفت بین منفی ۲ تا ۳ درصد خواهد بود. در دهه ۹۰ میانگین رشد اقتصادی صفر و میزان تورم هم ۲۲درصد بوده که این موارد باعث شدت گرفتن رکود اقتصادی شده است.
منبع : نوداقتصادی
گالری عکس
اخبار مرتبط
نظرات شما

آخرین عناوین