• سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹

بهار امسال ۱۰ میلیون نفر از شاغلان کشور کمتر از ۸ ساعت در روز کار کرده‌اند/ ۱/۶ میلیون نفر به تعداد اشتغال ناقص و غایب اضافه شده است

با شیوع ویروس کرونا وضعیت اشتغال در کشور حال و روز خوشی ندارد، به طوری که از ۲۲ میلیون و ۹۶۳ هزار شاغل کشور طی بهار امسال، ۱۲ میلیون و ۸۷۲ هزار نفر از آنان در طول هفته ۴۴ ساعت یا بیشتر (روزانه ۸ ساعت) کار کرده و ۱۰ میلیون و ۹۱ هزار نفر از آنان نیز طی هفته، کمتر از ۴۴ ساعت (روزانه ۸ ساعت) کار کرده یا غایب موقت بوده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری جهان اصناف به نقل از نوداقتصادی؛با شیوع ویروس کرونا وضعیت اشتغال در کشور حال و روز خوشی ندارد، به‌طوریکه براساس گزارش آمارهای مرکز آمار ایران طی بهار امسال، تعداد شاغلان کشور به ۲۲ میلیون و ۹۶۳ هزار نفر رسیده که ۱/۵ میلیون نفر نسبت به بهار ۹۸ از تعداد شاغلان کاسته شده است.

همچنین از ۲۲ میلیون و ۹۶۳ هزار شاغل کشور طی بهار امسال، ۱۲ میلیون و ۸۷۲ هزار نفر از آنان در طول هفته ۴۴ ساعت یا بیشتر (روزانه ۸ ساعت) کار کرده و ۱۰ میلیون و ۹۱ هزار نفر از آنان نیز طی هفته، کمتر از ۴۴ ساعت (روزانه ۸ ساعت) کار کرده یا غایب موقت بوده‌اند.

قابل ذکر است در بهار سال ۹۸ تعداد شاغلانی که در طول هفته کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده بودند، حدود ۸ میلیون و ۵۶۲ هزار نفر بود که در بهار امسال یک میلیون و ۵۹۲ هزار نفر به تعداد آنان افزوده شده است.

اخبار مرتبط
نظرات شما

آخرین عناوین