• یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا

اغلب مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تصمیمات اشتباه دولت و مجلس است

حسین راغفر گفت: اغلب مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تصمیمات اشتباه دولت و مجلس است، به دلیل همین اشتباهات است که مردم اعتراض می‌کنند!

حسین راغفر گفت: اغلب مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تصمیمات اشتباه دولت و مجلس است، به دلیل همین اشتباهات است که مردم اعتراض می‌کنند!

 
گالری فیلم
اخبار مرتبط
نظرات شما

آخرین عناوین