• دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹
سلام به مربیان خاطره‌ساز

ایران - چین: مجنون کی‌روش، شیفته‌ی لیپی

کارلوس کی‌روش-مارچلو لیپی؛ تقابلی که باورداریم هردو سویش برای ایرانی‌ها حاوی یادگاری های بسیار است. یک دوراهی شیرین میان مربیانی که برای فوتبال دوستان ایرانی خاطره سازند.

حمیدرضا عرب / کارلوس کی‌روش - مارچلو لیپی؛ این تقابل جذابیت هایی فراآسیایی دارد. یقین داشته باشید که چشم بسیاری ازایتالیایی ها و پرتغالی ها به این بازی دوخته شده است. بازی مربیانی صاحب سبک، ماهر و چیره دست که درطول دوران فعالیت خود سکان هدایت تیم های بزرگی را دراروپا تجربه کرده اند. لیپی بدون شک می‌تواند دستاوردهای اروپایی اش را به رخ کی‌روش بکشد. او افتخاری نمانده بود که با یونتوس چنگ نزده باشد. کالچو، جام باشگاه‌های اروپا، جام حذفی ایتالیا، سوپرکاپ اروپاو سوپر کاپ ایتالیا عناوینی است که تئورسین فوتبال جهان با بانوی پیرسرزمین چکمه ها تجربه کرد. اوج افتخاررا اما پیرمرد جذاب فوتبال ایتالیا درسال2006به دست آورد. روزی که ایتالیا با انبوهی از ستاره های آن روزها بربام فوتبال جهان ایستاد.

کارلوس کی‌روش درویترین افتخارات اروپایی اش به گرد پای مردکهنه کارفوتبال ایتالیا نمی‌رسد اما سرمربی تیم ملی کشورمان یقینا می‌تواند کارنامه اش درکاربا فوتبال آسیا و تیم ملی ایران را به رخ لیپی بکشد وفاخردستاوردهای بزرگی باشد که با تیم ملی ایران به دست آورده است؛ کاری که لیپی هرگزبا تیم ملی چین تجربه اش نکرده است.

کلید واژه
اخبار مرتبط
نظرات شما

آخرین عناوین