• چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
گفتگو
قیمت خودرو در بازار همچنان صعودی
قیمت خودرو در بازار آزاد بر خلاف تصمیمات اخیر وزارت صمت، همچنان روند صعودی خود را طی می‌کند.
تقریبا هیچ حرف دلم بود
رئیس کل سابق بانک مرکزی معتقد است برجام در نهایت نتوانست مشکلات روابط بانکی کشور با بانک‌های خارجی را حل کند و می‌گوید فرد متخصصی را برای حضور در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای پیشنهاد کرده که مورد پذیرش قرار نگرفته است.
وضعیت بیماری کرونا در کشور روند مناسبی ندارد
سردار فتحیان گفت: هر جایی مسئولین قاطعانه تصمیم گرفتند مردم‌تمکین کردند و ‌نمونه بارز آن سیزدهمین‌روز نو‌روز بود .متاسفانه در حال حاضر وضعیت بیماری کرونا در کشور روند مناسبی ندارد.
آخرین عناوین
وزارت صنعت،معدن و تجارت